ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟแห่งชาติ 140 ล้านบาท ทิ้งร้าง

ศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี เป็น 1 ในโครงการสนามกีฬา ตามข้อตกลงที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จ้างกรมทางหลวง ก่อสร้างสนามกอล์ฟ 18 หลุม บนพื้นที่ 500 ไร่ โดยเช่าจากกรมธนารักษ์ ค่าจ้างรวม 140 ล้านบาท ส่งมอบงานเดือนกันยายน 2559 แต่ผู้ว่า กกท.ขณะนั้นไม่ตรวจรับ ให้เหตุผล งานยังไม่สมบูรณ์ ชั้นทรายสนามกอล์ฟมีความหนาน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญา ไม่มีแบบก่อสร้าง นอกจากนี้ สตง. ระบุมีการโอนงบ 40 ล้านบาท จากโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส มาสมทบ ทั้งที่ไม่ใช่สัญญาเดียวกัน

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบเรื่องนี้ปี 2560 กลับไปติดตามอีกครั้ง ร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน และ โปรหลุยส์ สุนายนตร์ อดีตนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่าวัชพืชขึ้นรกเต็มพื้นที่ไม่หลงเหลือสภาพความเป็นสนามกอล์ฟแล้ว รวมทั้งมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ตัดผ่านกลางสนามกอล์ฟ ฝั่งละ 9 หลุม โดยโปรหลุยส์ ให้ข้อสังเกต สามารถแบ่งตรวจรับครั้งละ 9 หลุม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน

ลงพื้นที่ล่าสุดวันที่ 31 มกราคม พบว่าสนามกอล์ฟมีสภาพโล่งเตียนคาดอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการบางอย่าง

ด้านผู้ว่า กกท. เคยให้สัมภาษณ์เดือนสิงหาคม ว่ากรมทางหลวง ต้องส่งมอบสนามกอล์ฟที่มีสภาพสมบูรณ์ครบทั้ง 18 หลุม เนื่องจากเบิกค่าจ้างไปครบแล้ว กรณีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ 150 ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาตินั้น ไม่ขัดข้องในหลักการ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการกีฬา แต่ต้องไม่ขัดระเบียบข้อกฎหมาย ซึ่งได้ทำหนังสือหารือไปยัง สตง.แล้ว


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7