เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้วิถีไทย : สัมผัสวิถีคนลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเดื่อ จ.หนองคาย

เช้านี้ที่หมอชิต - เช้านี้วิถีไทยสัปดาห์นี้ ตามคุณวาเนสสา สมัคศรุติ ไปสัมผัสวิถีคนลุ่มน้ำโขง ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีต้นมะเดื่อปลูกจำนวนมาก ไปเรียนรู้การย้อมและทอผ้าสีมะเดื่อ พร้อมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติสองฝั่งไทยลาว รวมถึงการล่องเรือลอยกระทงดอกไม้ขอพรวัดที่จมอยู่ใต้บาดาล ติดตามชมพร้อมกัน

ชุมชนเล็ก ๆ กับวิถีประมงคนลุ่มน้ำโขงที่เลี้ยงปลานิลกระชัง และปลูกผักปลอดสารแบบขั้นบันได ฮอดแล้วเด้อ... ชุมชนบ้านเดื่อ ต้อนรับด้วยการแสดงพื้นบ้านฟ้อนรำออนซอนบ้านเดื่อ ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

ชุมชนริมโขงเงียบสงบที่ยังคงเอกลักษณ์วิถีถิ่น ตื่นแต่เช้าช่วยกันพับกระทงดอกไม้เพื่อเตรียมไปลอยบูชา โดยเราต้องนั่งเรือล่องไปตามลำน้ำโขง บริเวณจุดที่มีต้นมะเดื่อยักษ์ 2 ต้นอยู่ริมฝั่ง ซึ่งใต้แม่น้ำโขงเป็นที่ตั้งของวัดเก่าแก่จมอยู่ใต้บาดาล

ลอยกระทงดอกไม้แล้ว ขึ้นฝั่งไปผูกนกใบลานเพื่ออุทิศแด่พระไชยเชษฐา ผู้สร้างวัดพังโคนพร้อมอธิษฐานขอพร แล้วนั่งสามล้อไปชมต้นมะเดื่อยักษ์อายุมากกว่า 200 ปี ซึ่งรอบหมู่บ้านมีต้นมะเดื่อเกือบ 500 ต้น ทำให้ชาวบ้านเดื่อสามารถเก็บผลได้ตลอดปี นำมาแปรรูปได้หลายอย่าง

สรรพคุณมาก ประโยชน์เยอะ นอกจากผลมะเดื่อที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบทำเมนูอาหารถิ่นแล้ว เปลือกจากต้นก็ยังสามารถนำมาย้อมฝ้ายเป็นสีธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เป็นผ้าทอมือสีมะเดื่อ ที่สร้างรายได้ให้ชุมชน

จากวิถีคนลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีมะเดื่อเป็นต้นทุนทางธรรมชาติ รวมทั้งเสน่ห์ของชุมชนที่เรียบง่าย จนมาเป็นชุมชนท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน