สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 7 ก.พ.63 เขตคลองสาน-ลาดกระบัง-ดินแดง คุณภาพอากาศดี

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร             43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร                          38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร                 37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร              36 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                        35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ภาคเหนือ
ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน                                    70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                                     57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                   55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                               54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง                             51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร