7HD ร้อนออนไลน์

กรมการค้าภายในจับผู้ค้า10 รายปั่นราคาหน้ากากอนามัยสูงเกินจริง

กรณีประชาชนร้องเรียนหลายพื้นที่มีผู้กักตุนและโก่งราคาขายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มาที่กรมการค้าภายใน (คน.) ล่าสุดนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า มีผู้ร้องเรียนเข้ามารวม 218 ราย และได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ผลปรากฎพบ มีการกระทำผิดตามที่มีการร้องเรียนจริง 10 ราย ในเขตพื้นที่ลาดกระบัง,ประเวศ,ราชเทวี เขตบางรัก, พญาไท และสัมพันธวงศ์ ด้วยการขายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินปกติ สร้างความปั่นป่วนในราคาซื้อขาย และมีบางรายมีสินค้าแต่ไม่การขาย และจะขายให้ในราคาที่ต้องการ

คณะตรวจสอบจึงจับกุมผู้กระทำความผิดทั้ง 10 ราย ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีในกระทงความผิดเกี่ยวกับการสร้างความปั่นป่วนราคาขายให้สูงกว่าความเป็นจริง ในมาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการเป็นกรณีเร่งด่วนให้พาณิชย์จังหวัด ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดคณะเคลื่อนที่เร็วออกตรวจสอบผู้มีพฤติกรรมปั่นราคาขายหน้ากากอนามัยตามที่มีข้อร้องเรียนและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังและเข้มงวดด้วย