7HD ร้อนออนไลน์

ทหาร ช่วย พณ. แพ็กหน้ากากอนามัยปรับแก้ใส่ถุงมือ-หน้ากากฯ หลังโซเชียลติง

กรณีกระทรวงพาณิชย์ เตรียมขายหน้ากากอนามัยราคาถูก ร่วมกับกรมพลาธิการทหารบกที่ได้มีการจัดทหาร 50 นาย ช่วยบรรจุหน้ากากอนามัยเพื่อเตรียมกระจายไปจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วประเทศรในร้านค้าธงฟ้า ถึงทำเนียบรัฐบาลในราคา 10 ชิ้น 25 บาท แต่ในโลกออนไลน์มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการบรรจุหน้ากากอนามัยใส่ถุงว่า อาจไม่สะอาด เพราะใช้มือเปล่า ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ล่าสุดพลโท พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เปิดเผยว่าตามที่ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดเตรียมจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากกรมพลาธิการทหารบก จำนวน 40 นายต่อวันเพื่อช่วยแบ่งบรรจุหน้ากากอนามัยดังกล่าว เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันนี้( 7ก.พ.63) โดบเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้มีการล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์  ซึ่งถือว่ามีความสะอาดระดับหนึ่ง

แต่หลังจากที่ได้รับคำแนะนำและข้อห่วงใยจากประชาชน ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับแก้ไข โดยสวมอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มขึ้น เช่น  หมวกคลุมผม,  หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือ ในระหว่างบรรจุเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจและต้องขออภัยประชาชน ในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องได้รีบปรับแก้ไขแล้ว เพื่อให้การกระจายหน้ากากอนามัยไปถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด