ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ นายแก้วขวัญ วัชรโรทัย

ที่บ้านเลขที่ 152/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สิริอายุได้ 88 ปี

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2471 เป็นบุตรของพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร ก๊าด วัชโรทัย กับท่านผู้หญิงอนุรักษ์ราชมณเฑียร พัว วัชโรทัย เมื่อชั้นมัธยมศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากเดินทางกลับประเทศไทย ในปี 2493 เข้ารับราชการที่สำนักพระราชวัง เริ่มต้นเป็นมหาดเล็ก, นายเวรห้องพระบรรทม และช่างถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ จากนั้น ได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เมื่อกลับประเทศไทยได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ หัวหน้าส่วนภาพยนตร์ส่วนพระองค์, เลขาธิการพระราชวัง และผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า เป็นชั้นสูงสุด ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย มีบุตร-ธิดา 3 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด