ข่าวในพระราชสำนัก

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย

ที่บ้านเลขที่ 152/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ซึ่งถึงแก่กรรม เนื่องจากปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สิริอายุได้ 88 ปี

ในการนี้ องคมนตรี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่กรมศาสนาอาราธนาศีล พระราชาคณะให้ศีลจบ พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพระพรจบ องคมนตรีประเคนสำรับภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ ส่วนสำรับภัตตาหารนอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบตามลำดับ เสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด