สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 10 ก.พ.63 เหนือ-กรุงเทพฯ คุณภาพอากาศมีผลต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ                     66 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร              60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร               59 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร                           58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร                       58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ภาคเหนือ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       66 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                            65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                 65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                      63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                           58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร