7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวไทยเผ่าลาหู่เดือดร้อนหนัก แผงโซลาร์เซลล์รัฐทรุดโทรม ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ได้

ชาวไทยเผ่าลาหู่ ที่จังหวัดเชียงราย ได้รับความเดือดร้อนหนัก หลังแผงโซลาร์เซลล์ที่รัฐติดตั้งให้แต่ไร้การบำรุงรักษา เกิดสภาพทรุดโทรมและเสีย ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายเดือนแต่เรื่องเงียบ

ที่หมู่บ้านจะต๋อเบอ หมู่ 18 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวลาหู่ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าเขาห่างไกลจากหมู่บ้านรวมมิตร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ลึกเข้าไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร กำลังประสบปัญหาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ก็ไม่สามารถใช้การได้เช่นกัน ทำให้ชาวบ้านต้องใช้การจุดไฟเพื่อให้เกิดความร้อน และในยามค่ำคืนก็ใช้การจุดเทียนเพื่อให้เกิดแสงสว่างแทน หลังจากก่อนหน้านี้เคยใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือจากแผงโซลาร์เซลล์มาได้ระยะหนึ่ง

นายยุทธพงษ์ เมธาอธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะต๋อเบอ บอกว่า ปัจจุบันมีประชากรรวมกันประมาณ 300 กว่าคน หรือประมาณ 70 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมด้วยการปลูกข้าวโพด สับปะรด และข้าว โดยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านมาได้นานกว่า 70-80 ปีแล้ว ปรากฏว่าเนื่องจากสภาพพื้นที่ทำให้ไม่มีการต่อระบบกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังหมู่บ้านได้ ส่งผลทำให้ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก กระทั่งเมื่อ 2 ปีก่อนได้มีหน่วยงานราชการเข้าไปติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ให้ ทำให้ชาวบ้านได้ใช้ไฟฟ้า และยังติดตั้งไปยังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภายในหมู่บ้านเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนหนังสืออีกด้วย แต่ปรากฏว่า ปัจจุบันกระแสไฟฟ้าใช้การไม่ค่อยได้แล้วจึงประสบกับความยากลำบาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปดูแลหมู่บ้านนี้ด้วย