ห้องข่าวภาคเที่ยง

5 จังหวัดภาคเหนือ ค่ามลพิษยังสูงเกินมาตรฐาน คาดผลจากการเผาของประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ จังหวัดที่มีค่ามลพิษสูงเกินค่ามาตรฐานมี 5 จังหวัดประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของภาคเหนือไปจนถึงทางตะวันตกของภาค ทั้งนี้มาจากความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงทำให้จังหวัดแพร่ น่าน ที่ถูกหมอกควันปกคลุมก่อนหน้านี้ วันนี้ไม่เกินค่ามาตรฐาน

โดยจังหวัดเชียงราย บริเวณด่านชายแดนไทย-เมียนมาอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ วัดค่า PM2.5 ได้ 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีส้ม

ส่วนสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเชื่อว่าเป็นผลกระทบมาจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลับมามีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับส้มอีกครั้ง โดยวัดค่า PM2.5 ได้ 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เพราะพบจุดความร้อนกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง ลำพูน ถึง 218 จุด โดยประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ได้

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 310 ขึ้นบินสำรวจทางอากาศ พบจุดไฟป่าเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ที่พบเป็นภูเขาหน้าผาสูงชัน ยากต่อการเข้าไปดับไฟ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดตากพบจุดความร้อนมากถึง 56 จุด

ส่วนจังหวัดลำปางยังคงมีค่า PM2.5 มาเกือบ 2 เดือน ทั้งนี้เพราะอยู่ทางตอนกลางของภาค และมีการเผาป่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีภูมิประเทศเป็นหุบ เมื่อเช้ายังคงมีค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีส้ม ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และอำเภอเมืองลำปาง