ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทูบี นัมเบอร์วัน ทีน แดนเซอร์ไซส์ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิป 2020

เวลา 19.30 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังเอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทูบี นัมเบอร์วัน ทีน แดนเซอร์ไซส์ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิป 2020 ซึ่งจัดขึ้นตามแนวพระดำริที่จะใช้กิจกรรมเบนความสนใจของเยาวชน ด้วยทรงเห็นว่ากิจกรรมจะช่วยให้เยาวชนมีสังคมที่ดี ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีโอกาสแสดงศักยภาพ และเห็นคุณค่าของตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการดำเนินชีวิตห่างไกลจากยาเสพติด และปัญหาสังคมอื่น ๆ โดยให้เยาวชนแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบการผสมผสานระหว่างดนตรีและกีฬา คือ แดนเซอร์ไซส์ เป็นการออกกำลังกาย ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ และพัฒนาทักษะทางสังคม

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขัน กราบทูลถึงประสบการณ์ โดยทีมทศพร ทันเดอร์ เฝ้าถวายเหรียญรางวัลชนะเลิศสมัยที่ 2 และทีม THE AWESOME ZOO THAILAND เฝ้า ถวายเหรียญรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด เวิลด์ ฮิปฮอป แดนซ์ แชมเปียนชิป 2019 ที่สหรัฐอเมริกา โดยพระราชทานเหรียญรางวัลคืนแก่ทั้ง 2 ทีม

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นจูเนียร์, รุ่นพรี-ทีนเอจ และรุ่นทีนเอจ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 4,251 คน รวม 256 ทีม สามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ 45 ทีม โดยมีการจัดกิจกรรมแคมป์ เพื่อพัฒนาทักษะการเต้นจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง และกรมสุขภาพจิตส่งเสริมเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะทางสังคม จากนั้น พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทูบี นัมเบอร์วัน ทีน แดนเซอร์ไซส์ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิป 2020 รุ่นจูเนียร์ ได้แก่ ทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, รุ่นพรี-ทีนเอจ ได้แก่ ทีมทศพร ทันเดอร์ โรงเรียนทศพรวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และรุ่นทีนเอจ ได้แก่ ทีม THE AWESOME ZOO THAILAND ทีมอิสระ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด