สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 11 ก.พ.63 กทม.-ปริมณฑล ค่าฝุ่นเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร                 61 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ                          60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                          52 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร                       52 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร                   51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ภาคเหนือ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                             63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                            56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                      50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                       48 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                             46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร