7 สีช่วยชาวบ้าน

เร่งแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดแคลนน้ำ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

หลายหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาโรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ขาดแคลนน้ำ โดยใช้ระบบดันน้ำเข้ากักเก็บในสระสำรองผลิตน้ำประปา

ช่วงหน้าแล้งของทุกปี โรงพยาบาลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับให้บริการผู้ป่วย และบริการด้านการแพทย์มาตั้งแต่ปี 2559 ที่สำคัญ ปีนี้ฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วงเร็ว น้ำในบ่อจึงลดลงอย่างรวดเร็ว จนอาจเข้าขั้นวิกฤตขาดแคลนน้ำ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากลำห้วยทับทัน ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อเติมน้ำเข้าบ่อน้ำของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ จำนวน 30,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้จนถึงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ขณะเดียวกันยังได้ติดตั้งถังน้ำสำรองขนาด 2,000 ลิตร อีกจำนวน 16 ใบ เพื่อรับประกันว่าโรงพยาบาลเมืองจันทร์มีน้ำใช้อย่างแน่นอน

นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การผันน้ำจากลำห้วยทับทันเพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลเมืองจันทร์ขาดแคลนน้ำดังกล่าว เมื่อเติมน้ำเข้าบ่อน้ำจนถึง 30,000 ลูกบาศก์เมตรแล้ว จังหวัดศรีสะเกษยังได้สูบน้ำเติมเข้าสู่แหล่งผลิตน้ำประปา ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อบต.ตาโกน และ อบต.เมืองจันทร์ อีกด้วย ซึ่งการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น จังหวัดศรีสะเกษได้เสนอแผนขยายระบบประปาส่วนภูมิภาค คาดว่าในปี 2564 จะสามารถใช้งานได้