สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 12 ก.พ.63 กรุงเทพฯ - เหนือ ฝุ่นอ่วม เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ริมถนนพระราม 3 - เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร                                69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ                                                         65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร                                                63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                                                         62 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร                        61 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ภาคเหนือ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                            69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                                                      53 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                                                 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                                                     46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน                                                                      46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร