สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : แก้ปัญหาหมอกควัน อ.แม่สอด จ.ตาก

เทศบาลนครแม่สอด เตรียมผลักดันโรงไฟฟ้าชีวมวล แก้ปัญหาการเผาไร่อ้อย เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ ติดตามจากรายงาน

เปลวไฟที่ลุกลามอยู่บริเวณเนินเขา ทางขึ้นสู่ตัวเมืองแม่สอด จังหวัดตาก กำลังเผาใบไม้ใบหญ้าที่แห้งตาย จากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้ไฟลุกลาม ตามมาด้วยฝุ่นควันฟุ้งกระจาย เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน

พื้นที่การเกษตรเป้าหมายหลักที่ต้องเร่งแก้ไข ให้ความรู้กับชาวบ้าน หยุดการเผาต้นข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในอำเภอแม่สอด อีกปัญหาที่ชาวแม่สอดต้องเผชิญ คือ การขยายตัวของเมืองชายแดน ที่ติดพรมแดนไทย-เมียนมา ทำให้จุดนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การเคลื่อนย้าย และจับจ่ายใช้สอย ต้องมีการเดินรถอยู่ตลอดทั้งวัน

เทศบาลนครแม่สอด เตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันระยะยาว เสนอภาครัฐให้พิจารณาแนวคิดสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยการนำเศษจากต้นข้าวโพดที่เตรียมเผาทิ้ง มาเผาทำลาย แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าจากซากข้าวโพดเหลือทิ้ง

นับถอยหลัง 1 มีนาคมนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน อำเภอแม่สอด จะเข้าสู่ฤดูกาลห้ามเผา ซึ่งคงเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว ที่ใช้แก้ปัญหาเหมือนเดิมทุกปี แต่หลังจากนี้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกัน เพื่อจัดการปัญหาค่าฝุ่นควันที่เกินค่ามาตรฐาน และคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ลูกหลานชาวแม่สอดต่อไป