สนามข่าว 7 สี

เตรียมรังวัดที่ดิน ปารีณา เพื่อดำเนินคดี

ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน 682 ไร่ ของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เพื่อรังวัดพื้นที่ทั้งหมด ก่อนจะดำเนินคดี หลังคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า ทั้งสองหน่วยงานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายได้ หากเป็นการครอบครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

จากกรณีที่กรมป่าไม้ ทำหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ตีความกรณีการครอบครองที่ดินจำนวน 682 ไร่ ในตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ล่าสุด เมื่อวานนี้ (11 ก.พ.) กรมป่าไม้ ได้รับหนังสือ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นมาแล้ว โดยสรุปความเห็นประเด็นหลัก ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่ดินของ ส.ป.ก.ในส่วนที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ยังคงมีสถานะเป็น "ป่า" ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และกรมป่าไม้ ยังคงมีหน้าที่และอำนาจในการดูแลรักษาที่ดินที่เป็นป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ หากเป็นกรณีที่ ที่ดินนั้นยังคงมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดย ส.ป.ก. ยังไม่ได้นำที่ดินไปจัดสรรตามกฎหมาย ก็จะเป็นหน้าที่ และอำนาจของกรมป่าไม้ในการดูแลรักษาที่ดินดังกล่าว

ส่วนกรณี ที่พบการกระทำความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินตาม พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน เจ้าพนักงาน ของ ส.ป.ก. จะมีอำนาจในการร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหรือไม่นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นว่า เป็นหน้าที่และอำนาจของ ส.ป.ก. ในการดูแลรักษาที่ดินดังกล่าว และป้องกันการกระทำใด ๆ ที่เป็นผลร้ายต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย การที่มีผู้บุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครอง หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก.ได้มาตามกฎหมาย ย่อมกระทบสิทธิ ของ ส.ป.ก. ในการนำที่ดินไปปฏิรูปตามกฎหมาย ส.ป.ก.จึงเป็นผู้ได้รับความเสียหาย จากการกระทำดังกล่าว และมีิสิทธิที่จะกล่าวโทษผู้กระทำความผิด เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายได้

ส่วนกรมป่าไม้ ก็ยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดิน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หากกรณีที่ ที่ดินนั้น ยังคงมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจาก ส.ป.ก. ยังไม่ได้นำที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ไปปฏิรูปตามกฎหมาย ของ ส.ป.ก. จึงเห็นว่า ทั้งสองหน่วยงานสามารถดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

ดังนั้น ในวันนี้ (12 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. กรมป่าไม้ รวมถึงคณะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ หรือ บก.ปทส.จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ และรังวัดที่ดินทั้งหมด ของนางสาวปารีณา เพื่อจะได้ทราบว่า มีที่ดินจำนวนเท่าไรเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ที่ดินในเขตป่า หรือที่ดินที่ยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ ส.ป.ก.ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป