7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม วิธีรับมือไวรัสโคโรนา

กรมอนามัย แนะนำวิธีรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญกับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อให้ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปจนต้องปิดรับลูกค้าบางกลุ่ม ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดนั้น มีข่าวเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ มากมาย หลากหลายช่องทาง ทั้งข่าวจริง ข่าวปลอม ข่าวลือ โดยเฉพาะในช่องทางโซเชียลมีเดีย ทำให้ดูเสมือนว่าสถานการณ์เริ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสับสน ประชาชนตื่นตระหนก ตามมาด้วยความกลัว เครียด และวิตกกังวล โดยเฉพาะกระแสไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนของกลุ่มผู้ประกอบการ ถึงขั้นขึ้นป้ายประกาศ

กรมอนามัย จึงมีคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ถึงเรื่องสุขอนามัยในสถานที่ที่ต้องพบเจอคนเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อย ๆ ก็ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสได้บ้าง

โดยยังคงให้มุ่งเน้นยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" รวมไปถึงการล้างหรือเช็ดพื้นที่ที่มีผิวสัมผัสบ่อย ๆ เพื่อลดโอกาสการมีเชื้อในสิ่งแวดล้อม หมั่นทำความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือสบู่ทุกครั้ง หลังจากสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ 

ส่วนในสถานประกอบการ โดยเฉพาะร้านอาหาร ให้ยึดหลักการดูแลสุขอนามัยของบุคคลและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ทำควบคู่กันไป เช่นเดียวกับการปรุงอาหารต้องถูกสุขลักษณะที่กรมอนามัยกำหนด

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีดูแลและป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนาเท่านั้น ซึ่งนอกจากการดูแลตนเองแล้ว สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส แต่ไม่ตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเกินไป ที่สำคัญ ต้องติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานราชการ รวมทั้งไม่สร้างหรือแชร์ข่าวปลอม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนขึ้นในสังคม