ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ประปาภูเขาที่ จ.พิษณุโลก สร้างมา 5 ปีแต่ไม่เคยใช้งาน ตอนที่ 2

โครงการก่อสร้างฝายบุ่งพร้อมระบบส่งน้ำ กรมชลประทานจัดทำในปี 2559 แล้วเสร็จปี 2560 เพื่อให้ชาวบ้านกว่า 700 คนที่หมู่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีน้ำดื่มน้ำใช้โดยเฉพาะในหน้าแล้ง แต่สุดท้ายโครงการนี้กลับไม่เคยเปิดใช้งาน มันเกิดอะไรขึ้น

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.จึงลงพื้นที่ขยายผลพูดคุยกับชาวบ้าน และต้องเดินทางขึ้นเขาด้วยรถอีต็อก จากนั้นเดินเท้าลงไปที่ลำธาร เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะระบบท่อส่งน้ำไปเก็บไว้ใน 6 ถังปูนซีเมนต์ของกรมชลประทาน น่าสังเกตว่า ท่อส่งน้ำมีทั้งฝังดินและไม่ฝังดิน บางช่วงถูกไฟไหม้ ช่วงที่ผ่านธารน้ำ มีทั้งท่อพีวีซีและท่อเหล็ก

ท่อส่งน้ำแม้อยู่ในพื้นที่ป่า หากไม่ฝังดินจะมีสภาพท่อขาด นี่คือสาเหตุทำให้ไม่มีน้ำส่งไปตามท่อเพื่อไปเก็บไว้ที่ถังประปา

อดีตผู้ว่า สตง. เรียกร้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินโครงการนี้ เพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และตั้งข้อสังเกตเหตุใดยังมีโครงการขุดสระบนที่สูงเพื่อกักเก็บน้ำ

เมื่อท่อส่งน้ำยังไม่มีการซ่อมแซม ถังซีเมนต์ที่อยู่ด้านบน 6 ถัง จะกักเก็บน้ำได้ต้องรอให้ฝนตก

นายช่างกรมชลประทานที่รับผิดชอบชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขปัญหาโครงการนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7