สนามข่าว 7 สี

กยศ.ยกเว้นหนี้ผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงโคราช พร้อมผ่อนปรนให้ผู้บาดเจ็บ

กยศ.แจ้งยกเลิกหนี้ให้กับผู้กู้ที่เสียชีวิตจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมผ่อนปรนเงื่อนไขให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ

กยศ.ยกเว้นหนี้ผู้สูญเสียจากเหตุร้ายโคราช
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดเผยว่า กองทุนได้ตรวจสอบรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้ว โดยจะระงับหนี้ให้กับผู้กู้ยืมที่เสียชีวิต ส่วนสำหรับผู้ค้ำประกันที่เสียชีวิต กองทุนจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องกับทายาทของผู้ค้ำประกันแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ยืมที่ได้รับบาดเจ็บ กองทุนจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดภาระหนี้และพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้ประสบเหตุการณ์ รวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เสียสละเพื่อปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

กรมบัญชีกลางเร่งจ่ายเยียวยาผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุกราดยิง
ด้าน กรมบัญชีกลาง กล่าวถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระหว่างเกิดเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยขอให้ทายาทของผู้มีสิทธิ ติดต่อที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อยื่นแบบคำขอรับความช่วยเหลือ โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ อาทิ ค่ารักษาพยาบาลและได้รับเงินชดเชย และได้เงินดำรงชีพเดือนละ 7,500 บาทตลอดชีวิต, เงินบำเหน็จ-บำนาญ กรณีีถึงแก่ความตาย ทายาทจะได้รับเงินชดเชย จำนวน 450,000 บาท และค่าจัดการศพ จำนวน 45,000 บาท ทั้งนี้ เงินค่าจัดการศพสามารถขออนุมัติในระดับจังหวัด