สนามข่าว 7 สี

จับตาการประชุมสภางบประมาณปี 63 วาระ 2-3 รอบใหม่ ฝ่ายค้านขอไม่ร่วมลงมติ หวั่นขัดรัฐธรรมนูญ

จับตาการประชุมสภาเพื่อลงมติวาระ 2 และ 3 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รอบใหม่ ฝ่ายค้านบอกว่าจะเข้าร่วมประชุม แต่ไม่ขอร่วมลงมติด้วย 

ในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมวิปฝ่ายค้าน เตรียมทักท้วงการลงมติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เฉพาะวาระ 2 และ 3 ใหม่ โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ เนื่องจากเลยกรอบ 105 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 143 กำหนดไปแล้ว แต่หากสภายืนยันจะเดินหน้าต่อไป ฝ่ายค้านก็จะขอเพียงร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุม แต่ว่าไม่ขอร่วมลงมติ หวั่นว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ สส.ที่เสียบบัตรแทนกัน ลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ด้วย 

ขณะที่วิปรัฐบาล กำชับให้สมาชิกฝ่ายรัฐบาล ห้ามขาด ห้ามลา ในการประชุมเด็ดขาด เพราะว่าเป็นกฎหมายสำคัญ และมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการลงมติ โดยไม่มีการอภิปราย เนื่องจากไม่มีฝ่ายค้านร่วมลงมติด้วย ซึ่งอาจทำให้การพิจารณาจบได้ภายในวันเดียว

ทางท่านประธานสภา นายชวน หลีกภัย ออกโรงเตือน บอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วที่จะต้องรวบรวมเสียงให้ครบองค์ประชุม อย่างไรก็ตามถือเป็นหน้าที่ของ สส.ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันผลักดันร่างกฎหมายงบประมาณผ่านไปให้ได้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม