เช้าข่าว 7 สี

ผลกระทบภัยแล้ง! จับตาข้าวเหนียว ปีนี้แพงทุบสถิติ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตอาจลดลงเพราะปีนี้ฤดูแล้งจัด

โดยขณะนี้ราคาข้าวเหนียวเฉลี่ยต่อตันอยู่ที่ 38,000 - 40,000 บาท ซึ่งต้องประเมินความต้องการในประเทศ หากมีมาก ก็เป็นไปได้ที่ปีนี้ราคาอาจขยับสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ซึ่งขายกันกิโลกรัมละ 45 บาท

ส่วนข้าวหอมมะลิ ปัจจุบันราคาตลาดยังทรงตัว ที่ 30,000 - 31,000 บาทต่อตัน ถือว่าราคาค่อนข้างสูง สวนทางกับการส่งออกที่ลดลง ต้องรอผลผลิตออกในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ว่าจะมีปริมาณมากแค่ไหน หากมีความต้องการจากต่างชาติเข้ามาเพิ่มในช่วงกลางปี อาจจะทำให้ราคายิ่งสูงขึ้นไปอีก

ส่วนการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้ ต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลายด้าน ทั้งเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ราคาข้าวไทยแพงมาก และน่าจะแพงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก รวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อาจทำให้ผลผลิตลดลง สูญเสียความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะเวียดนาม ที่มีผลผลิตเยอะและราคาถูกกว่าไทย