เช้าข่าว 7 สี

ซาเล้ง เฮ พาณิชย์ประกาศราคาประกันกระดาษ กก.ละ 2 บาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมาตรการแก้ปัญหาราคาขยะกระดาษตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 50 สตางค์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี กลุ่มซาเล้งในกรุงเทพและปริมณฑล ต้องรับซื้อเศษกระดาษในราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 1.80 - 2 บาท หากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือกดราคาต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้ กระทรวงพาณิชย์จะใช้มาตรการดำเนินงาน เช่น กำหนดการนำเข้าสินค้ากระดาษจากต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้กำหนดให้รถสี่ล้อที่ไปรับซื้อเศษกระดาษตามบ้านเรือนไม่รวมซาเล้ง, ร้านรับซื้อของเก่า และโรงงานอัดกระดาษ รวมทั้งโรงงานผลิตกระดาษ หรือ เยื่อกระดาษต้องติดราคารับซื้อด้วยตัวอักษรต้องไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตรเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน และมีการแจ้งราคาที่รับซื้อทุกวันศุกร์ โดยแจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ ทุกวันจันทร์ สำหรับกระดาษที่ต้องแสดงราคาหรือเศษกระดาษที่ต้องแสดงราคาประกอบด้วย 1.ลังกระดาษ 2.กระดาษขาวดำ 3.กระดาษรวม ต้องแสดงราคาหรือติดป้ายราคารับซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม