เช้าข่าว 7 สี

งานแห่สมโภชประจำปี วัดกวนอิมเบตง จ.ยะลา

บริเวณวัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมกันแห่องค์พระรอบเมืองเบตง ในงานสมโภชวัดกวนอิม ประจำปี 2563 ในขบวนแห่มีเกี้ยวองค์พระจำลองเจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอู แป๊ะกง และองค์พระจำลองอื่นๆ รวม 9 องค์ และขบวนม้าทรงทั้งของไทย และจากประเทศมาเลเซีย

การแห่สิงโต มังกร ขบวนพาเหรดของสมาคมและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอเบตง ไปตามเส้นทางถนนในเขตเทศบาลเมืองเบตง เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวได้สักการะ โดยชาวไทยเชื้อสายจีน ในอำเภอเบตง ส่วนใหญ่จะตั้งโต๊ะบูชา ที่หน้าบ้าน ขณะที่ตามโรงแรม ก็จะมีการตั้งโต๊ะบูชาให้กับนักท่องเที่ยว ได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

ในระหว่างการเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่างๆ ได้มีการจุดประทัด เสียงดังไปทั่วเมือง เพื่อความสิริมงคล โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และจากประเทศมาเลเซีย ที่มารอถ่ายภาพเซลฟีตามเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่านตลอด 2 ข้างทาง ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

สำหรับงานสมโภชวัดกวนอิมประจำปี เป็นงานประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวเบตง และยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น อันดีงามให้คงอยู่คู่กับชาวเบตงสืบไป