ข่าวดึก 7HD

ฝ่ายค้านไม่ร่วมโหวตงบ 63 พรุ่งนี้

โดยในการประชุมสภาวันพรุ่งนี้ ฝ่ายค้าน เตรียมทักท้วงการลงมติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เฉพาะวาระ 2 และ 3 ใหม่ ว่า เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ เนื่องจากเลยกรอบ 105 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 143 กำหนดไปแล้ว แต่หากสภายืนยันจะเดินหน้าต่อไป ฝ่ายค้านก็จะไม่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ สส.ที่เสียบบัตรแทนกันลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

ขณะที่วิปรัฐบาล กำชับให้ สมาชิกฝ่ายรัฐบาลห้ามขาด ห้ามลา ในการประชุมพรุ่งนี้เด็ดขาด ป้องกันสภาล่ม เพราะเป็นกฎหมายสำคัญ และมีแนวโน้มว่าอาจมีการลงมติโดยไม่มีการอภิปราย เนื่องจากไม่มีฝ่ายค้านร่วมประชุมด้วย ซึ่งอาจทำให้การพิจารณาจบได้ภายในวันเดียว

ด้านประธานสภา ชวน หลีกภัย ก็ออกโรงเตือนเลยว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้ว ที่จะต้องรวบรวมเสียงให้ครบองค์ประชุม อย่างไรก็ตามถือเป็นหน้าที่ของ สส.ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันผลักดันร่างกฎหมายงบประมาณผ่านไปให้ได้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม