ห้องข่าวภาคเที่ยง

ส่องเงินนอกงบฯ กองทัพบกสูงกว่า 1.2 หมื่นล้านต่อปี

จากเอกสารรายงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในสองปีงบประมาณคือปี 2560 และปี 2561 โดยในส่วนของกองทัพบกมีรายได้นอกงบประมาณ 12,706 ล้านบาทและ12,356 ล้านบาท กองทัพเรือ 3,236 ล้าน และ 3,362 ล้าน ส่วนกองทัพอากาศ 3,241 ล้านและ 2,809 ล้าน รวมทั้งสามเหล่าทัพมีรายได้นอกงบประมาณในปี 2560 รวม 19,183 ล้านบาท และปี 2561 รวม 18,527 ล้านบาท

โดยรายได้นอกงบประมาณเหล่านี้ถูกระบุว่า ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลภายใต้กำกับของทั้ง 3 เหล่าทัพ จึงไม่มีใครรู้ตัวเลขรายได้จากธุรกิจด้านอื่น อาทิ สนามกอล์ฟ โรงแรม สนามมวย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กองทัพบกจะลงนามข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อให้เข้ามาบริหารและนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งคืนคลังและจัดสรรเป็นสวัสดิการทหาร จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามว่ารายได้นอกงบประมาณของกองทัพบกนอกเหนือจากที่มีการกางตัวเลขไว้กว่าหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท จะมีจำนวนเท่าไหร่ และจะแบ่งสัดส่วนคืนคลังเท่าใด

ปีงบฯ 2563 ไร้เงา กห.นำรายได้นอกงบประมาณสมทบ
เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าในช่วง 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2559-2563 ส่วนราชการภายใต้กระทรวงกลาโหมไม่มีการดำเนินงานโดยใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่ายยกเว้น กองทุนท่าอากาศยานอู่ตะเภา ที่ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบในช่วงปี 2559-2562 แต่ในปี 2563 ไม่มีส่วนราชการใดภายใต้กระทรวงกลาโหมนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบงบประมาณรายจ่าย

การลุกขึ้นสะสางเงินนอกงบประมาณของกองทัพบก หลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่โคราช นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมที่จะปรับปรุงกองทัพบกให้มีความโปร่งใสแล้ว ยังทำให้เกิดคำถามไปถึงกองทัพอากาศและกองทัพเรือด้วยว่า จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงโดยไม่ต้องรอให้เกิดโศกนาฏกรรมก่อนหรือไม่