ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ประปาภูเขาที่พิษณุโลก สร้างมา 5 ปี ไม่เคยใช้งาน

ฝายบ้านบุ่งผำ พร้อมระบบส่งน้ำ หรือประปาภูเขา กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการนี้ ปี 2559 เสร็จปี 2560 เพื่อให้ชาวบ้านกว่า 700 คน ที่หมู่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีน้ำดื่มน้ำใช้ยามหน้าแล้ง แต่โครงการนี้ไม่เคยเปิดใช้งาน ชาวบ้านต่างยืนยันท่อส่งน้ำที่มีทั้งฝังดินและไม่ฝังดิน ท่อจึงแตกเพราะถูกแรงดันจากกระแสน้ำและถูกไฟไหม้ จึงไม่มีน้ำส่งไปเก็บไว้ที่ 6 ถัง ปูนซีเมนต์ นี่คือ สาเหตุทำให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำ

ขณะที่นายช่างชลประทานพิษณุโลก ชี้แจงโครงการนี้ กรมชลประทานจัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานก่อสร้างใช้งบกว่า 9,000,000 บาท แต่มีปัญหาทางกฎหมาย จึงหยุดชะงักไปช่วงหนึ่ง เพราะเส้นทางวางท่อผ่านพื้นที่ป่าไม้ หลังปัญหานี้ยุติ จึงเดินหน้าจนสำเร็จปี 2560 ทดสอบระบบส่งน้ำเก็บไว้ที่ถัง 1 และ 2 แต่ชาวบ้านใช้รถไถปรับพื้นที่ทำการเกษตรท่อจึงแตกทั้งที่ฝังในดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หากทราบข้อมูลปัญหานี้คงได้รับการแก้ไขแล้ว

ทั้งนี้นายช่างชลประทาน ยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหานี้ แต่ต้องรองบประมาณที่ขอไปปี 2562

สุดท้ายทุกข์ของชาวบ้านจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ คอลัมน์หมายเลข 7 มีคำตอบ..


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7