ข่าวเด็ด 7 สี

หอการค้าไทย ชี้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่คุ้มค่า

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนมกราคมปีนี้ พบว่า อยู่ที่ 44.5 จุด ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ส่วนความเชื่อมั่นอีก 6 เดือนข้างหน้า ไม่ถึง 50 จุด ซึ่งอยู่ในระดับความเชื่อมั่นต่ำ โดยปัจจัยลบสำคัญยังเป็นวิกฤตไวรัสโควิด-19, สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และการออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 ล่าช้า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย ประมาณ 100,000 ล้านบาท หรือประมาณ 0.5-0.8% ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล ยังไม่คุ้มค่า เห็นควรทบทวนใหม่ทั้งหมด