7HD ร้อนออนไลน์

“ธรรมนัส”เลิกป้อง”ปารีณา”ปมที่ดิน ชี้หากผิดก็ว่าไปตามกฎหมาย

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่ดินของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นออกมาแล้วว่า ให้ ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ ดำเนินคดีกรณีรุกป่าสงวน ซึ่งรับรายงานมาว่าฝ่ายกฎหมายของ ส.ป.ก. และ กรมป่าไม้จะหารือกันวันนี้ ส่วนตัวไม่ได้ให้แนวทางอะไรเป็นพิเศษแต่ขอให้ดำเนินการยึดตามกฏหมาย

ส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการละเว้นบังคับใช้กฎหมาย หรือปกป้องนางสาวปารีณา ขอยืนยันว่า ไม่ว่านักการเมืองคนใดที่ทำผิดกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นทั้งสิ้น ต้องดำเนินการอย่างยุติธรรม ไม่กลั่นแกล้งใคร ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับชาติ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน