เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ธ.ก.ส.สร้างอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชูกลุ่มแปลงนาใหญ่บ้านคร่อเรียงราย

ทุ่งนาเขียวขจีเต็มไปด้วยต้นข้าวที่กำลังออกรวง เมล็ดโตมีคุณภาพ หลังกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคร่อเรียงราย ได้รับความรู้จาก ธ.ก.ส. ผสมแม่ปุ๋ยใช้เองทำให้ได้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อพืชและสภาพดิน สามารถลดต้นทุนการผลิตจากเดิมไร่ละ 4,500 บาท เหลือ 2,500 บาท และยังปลอดภัยจากสารเคมี

ชาวนายังได้เปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวจากแบบหว่านมาเป็นแบบนาหยอด โดยใช้เครื่องจักร ซึ่งได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. พร้อมส่งพี่เลี้ยงอบรมความรู้ทั้งด้านการผลิต การตลาด การทำบัญชี ให้กับสมาชิกในกลุ่ม

คุณวิรัชสมาชิกกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคร่อเรียงราย เป็น 1 ในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ธ.ก.ส.ได้ติดตามตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการสร้างองค์ความรู้แนะนำให้เกิดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด จนกลายเป็นกลุ่มต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่นในอำเภอ