7HD ร้อนออนไลน์

ทหารกองทัพภาคที่ 2 บวชหน้าไฟเหยื่อเหตุกราดยิงโคราช

วันนี้13 ก.พ.63) ที่พระอุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานขลิบผมบรรพชาสามเณรหน้าไฟจำนวน 30 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายกราดยิงที่ จ.นคราชสีมาเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา โดยกำลังพลที่บรรพชาสามเณรหน้าไฟทั้ง 30 รูป จะแยกไปร่วมประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตตามภูมิลำเนาที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล โดยมีนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนเข้าร่วมบรรพชาสามเณร อุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้กับญาติ ซึ่งวันนี้จะมีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพใน จ.นครราชสีมา รวม 12 ราย

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ทาง จ.นครราชสีมาได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เบื้องต้นจะจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 100,000 บาท และในวันพรุ่งนี้จะมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 1 ล้านบาท