ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรป้อมปราการโกลกอนดา และอุทยานมรดกกุตบ์ชาฮี รัฐเตลังคะนะ สาธารณรัฐอินเดีย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรป้อมปราการโกลกอนดา และอุทยานมรดกกุตบ์ชาฮี รัฐเตลังคะนะ สาธารณรัฐอินเดีย