ข่าวในพระราชสำนัก

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

ในการเสด็จเยือนดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงเป็นประธานในงานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ เมืองพุทธคยา (คยา) และเมืองกุสินารา และจะทรงร่วมในการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทรงปรึกษาหารือทบทวนผลงานที่ผ่านมา และจัดทำแผนการดำเนินงานในอนาคต ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงนิวเดลี ตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย จากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 เวลา 12.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 เวลา 19.00 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด