ข่าวในพระราชสำนัก

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการทรงงานมาโดยตลอด โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการทรงงานมาโดยตลอด ด้วยการทรงเป็นต้นแบบให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในความเสียสละ ความเมตตากรุณา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด