ข่าวในพระราชสำนัก

คณะองคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หน่วยราชการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชน ที่จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณะองคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยราชการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ และพระราชทานดินฝังศพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563

โดยที่จังหวัดนครราชสีมา นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดาบตำรวจ ชัชวาลย์ แท่งทอง อายุ 60 ปี ณ เมรุวัดโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น อายุ 45 ปี ณ เมรุวัดหนองไผ่ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง

นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจักรพันธ์ ชิพิมาย อายุ 44 ปี ณ เมรุวัดสระบัวเกลื่อน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเอกกวิน ยืนทน อายุ 18 ปี ณ เมรุวัดใหม่ไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทัศนะ หริรักษ์ อายุ 54 ปี ณ เมรุวัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวัชรพล พาณิชย์ อายุ 41 ปี ณ เมรุวัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชอุ่มดี อายุ 55 ปี ณ เมรุวัดช่องอู่ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจิรวัฒน์ รัดกลาง อายุ 41 ปี ณ เมรุวัดนามาบ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง

พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางกรรณิการ์ การบรรจง อายุ 22 ปี ณ เมรุวัดบ้านหนองโพธิ์ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง และ นายอำนาจ บุญเอื้อ อายุ 47 ปี ณ เมรุวัดหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง

พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสมเกียรติ วิชชุปัญญาพาณิชย์ อายุ 54 ปี ณ เมรุวัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญดอกไม้จันทน์พระราชทานและประทาน ไปวางในพิธีด้วย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับศพทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยได้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตทั้งหมด รวมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกันนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานและประทานพวงมาลาด้วย

ส่วนที่จังหวัดสกลนคร พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางพัชรา จันทร์เพ็ง อายุ 54 ปี ณ เมรุวัดป่าภูธรพิทักษ์ อำเภอเมือง

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอธิวัฒน์ พรมสุข อายุ 18 ปี ณ เมรุวัดหนองจิก ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

และที่จังหวัดสมุทรสาคร นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพ นางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ อายุ 50 ปี ณ วัดนักบุญอันนา อำเภอเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยต่อการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ โดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมด ซึ่งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และทรงชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย ประชาชนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ที่มีความอดทน เข้มแข็ง และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และพี่น้องประชาชนชาวไทย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด