ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5

ที่ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน หรือ จีซี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ หรือ MOU โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อนำองค์ความรู้ของคนไทยมาต่อยอดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้เอง เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เห็นถึงปัญหาหมอกควันจากไฟป่าทางภาคเหนือที่เกิดขึ้นทุกปี และฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

การลงนามความร่วมมือ มีระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 12 สิงหาคม 2563 โดยระยะที่ 1 จีซี มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ สร้างเครื่องบำบัดอากาศต้นแบบ 7 เครื่อง โดยจะมีการทดสอบนำร่องใน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และรอบวังสระปทุม หรือพื้นที่ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด ส่วนระยะที่ 2 จีซี จะพัฒนาต่อยอดจากเครื่องต้นแบบ โดยสนับสนุนนักวิจัย วิศวกร พนักงาน และนวัตกรรมของบริษัทฯ ร่วมกันวิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนาให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด