ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference หรือ PACCON 2020

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference หรือ PACCON 2020 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งปีนี้สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเคมี ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์นี้ ในหัวข้อ "Chemistry for catalyzing sustainablilty and prosperity" เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 85 ปี และให้งานวิจัยทางเคมีเป็นส่วนผลักดัน เร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี รวมทั้งพัฒนาสังคมยั่งยืนในระดับโลก โดยเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้การพัฒนาประเทศมีความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีการเผยแพร่ผลงานของนักเคมีชั้นนำของโลก และผลงานนักวิจัย ทั้งรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด