เช้าข่าว 7 สี

รำบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ

นางรำนับพันคนจากตำบลต่างๆ ในอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมรำกันบวงสรวงสดุดีเจ้าพ่อพญาแล ในงานถวายช้างเจ้าพ่อพญาแลและของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปี 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เผยว่านางรำทั้งหมดมีอายุตั้งแต่ 15-50 ปี เป็นชาวบ้านจากหลากหลายหมู่บ้านในอำเภอซับใหญ่ ร่วมกันรำถวายชุดสดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล ชุดศรัทธาพญาแล และชุดของดีชัยภูมิ ในงานถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล และงานของดีอำเภอซับใหญ่ ที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงเจ้าพ่อพญาแล เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร และ OTOP สินค้าภูมิปัญญาไทย โดยมีชาวบ้าน 3 ตำบล ของอำเภอซับใหญ่ นำสินค้ามาจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ โดยงานจัดถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้

ขณะที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการเปิดงานประเพณีบุญคูณลานประจำปี 2563 โดยชาวบ้านร่วมกันรำบวงสรวงพระแม่โพสพ ซึ่ง "งานบุญคูณลาน" หรือ "บุญเดือนสาม" ตามประเพณี "ฮีตสิบสองคลองสิบสี่" ของชาวอีสาน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อนำข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉางแล้วจะยังไม่สามารถนำข้าวไปสีได้จนกว่าจะถึงเดือนสาม เมื่อทำบุญคูณลานบวงสรวงบอกกล่าวพระแม่โภสพแล้ว จึงนำข้าวลงจากยุ้งฉางไปสีไว้กินและขายได้ นอกจากนี้ในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตรจากทุกตำบล และนิทรรศการของเด่นของดีแต่ละตำบล และการประกวดธิดาบุญคูณลาน

ที่จังหวัดลพบุรี นางรำทั้งหญิงและชาย กว่า 2,000 คน จาก 11 อำเภอ พร้อมใจแต่งกายชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่รำถวายมือ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยผู้ที่เข้าร่วมรำได้แต่งกายชุดไทยนุ่งโจงกระเบนผ้าลายหรือผ้าพื้นโทนสีเขียว เสื้อสีเหลืองดอกคูนแขนยาว และห่มสไบโทนสีเขียว เข้าร่วมซ้อมใหญ่ในการรำถวายมือกันอย่างพร้อมเพรียงสวยงาม ก่อนมีพิธีบวงสรวงจริงวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยใช้ชื่องาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563"