เช้าข่าว 7 สี

วาเลนไทน์ ในภาวะเศรษฐกิจฝืด

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เขาไป สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วง วันวาเลนไทน์ ปรากฏว่า คนมีคู่ ใช้จ่ายมากกว่าคนโสด โดยคนมีคู่ มียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,199 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท เท่านั้น

ส่วนสินค้าที่จะเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รองลงมา คือ ดอกไม้ และสุดท้ายคือ เครื่องประดับ ขณะที่บริการ ออนไลน์ 3 อันดับแรกที่คู่รัก เลือกใช้มากสุด ได้แก่ รับ-ส่งสินค้าหรือพัสดุ รองลงมา คือ บริการสั่งอาหาร และสุดท้าย คือ จองที่พัก โรงแรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพราะว่า วาเลนไทน์ปีนี้ ติดกับวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ พอดี

ส่วนคู่รัก Generation ไหน เป็นสายเปย์ตัวจริง จ่ายหนักในช่วงนี้ ผลการสำรวจพบว่า คนรักในกลุ่ม Gen X ช่วงอายุ 39-54 ปี เงินหนา จ่ายเงินหนักสุด เฉลี่ย 1,585 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า รองลงมาคือ คู่รักในกลุ่ม Baby Boomer ช่วง อายุ 55-73 ปีใช้จ่ายเฉลี่ย 1,156 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อก็คือ ดอกไม้ ส่วนคู่รัก Gen Y อายุ 19-38 ปี มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า สุดท้าย คือ คนรักในกลุ่ม Gen Z ซึ่งอายุต่ำกว่า 19 ปี มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 387 บาท และของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดก็คล้ายๆ กัน ทั้ง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับเล็กน้อยๆ

ETDA เค้าไปสำรวจเพิ่มเติมมาอีกว่า เพศไหนที่จ่ายซื้อของผ่านออนไลน์ มากที่สุด ปรากฏว่า เป็น ผู้หญิง ที่ทุ่มให้กับวันวาเลนไทน์ เป็นสายเปย์ตัวจริง ใช้จ่ายเงินซื้อของผ่านออนไลน์ในวันแห่งความรัก มากที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 1,343 บาท/คน รองลงมา เป็น ผู้ชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท/คน และท้ายที่สุดคือ กลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ จ่ายเงินซื้อของให้คนรักเฉลี่ยเพียง 700 บาท/คน เท่านั้น จริงๆ แล้วราคาของที่ซื้อให้กัน มันไม่สำคัญเท่ากับ ความตั้งใจ ความรัก ความใส่ใจที่มีให้กัน สำหรับบางคู่ ไม่มีของให้กัน แต่แค่ได้ทานข้าวเย็นด้วยกันที่บ้านเขาก็มีความสุขแล้ว