ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : กาแฟคืนถิ่น ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จ.ยะลา

วันนี้พาคุณผู้ชมล่องใต้ไปกันสุดแดนสยาม ที่จังหวัดยะลา หลังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าร่วมกับภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกกาแฟ โดยเลือกให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชนิด

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นตัวแทนเดินทางไปรับพันธุ์กาแฟอาราบิก้า (Arabica) จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จำนวน 200,000 ต้น ด้วยตนเอง ประคับประคองดูแลอย่างดี ก่อนนำมาแจกจ่ายให้เกษตรกร ในพื้นที่ที่สนใจนำพันธุ์กาแฟอาราบิก้า จากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ที่ตั้งอยู่ในอำเภอธารโต กลับไปแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่ม ปลูกในไร่ของตัวเอง บางคนใช้วิธีปลูกแทรกกลางต้นทุเรียน หรือ บางคนก็ปลูกแทรกกลางสวนยางพารา รายได้จากพืชผลทางการเกษตรก็ได้หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป

รายได้ที่เข้ามาจากการปลูกเมล็ดกาแฟ ทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ทดลองปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา (Robusta) และอาราบิก้า ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรปลูกในไร่ของตัวเอง แทนการปลูกเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นยางพารา หรือ ทุเรียนเพียงอย่างเดียว สำคัญกว่าเม็ดเงิน คือ คุณค่าทางวัฒนธรรม เพราะถือเป็นช่องทางนำกาแฟพันธุ์ดีกลับคืนถิ่น เนื่องจากในอดีตเมื่อ ปี 2504 พื้นที่อำเภอธารโต และเบตง เคยปลูกกาแฟมาก่อน แต่ขณะนั้นมีปัญหาด้านการขนส่งและการ

ด้วยสภาพอากาศอำเภอธารโต และเบตง ที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และบางจุดสูงกว่าระดับทะเลปานกลางกว่า 600 - 1,000 เมตร ทำให้เกษตรกรหลายคน เช่น น้องคิง เฉลิมพล  ทองดี เกษตรกรรุ่นใหม่ ก็ตัดสินใจลงปลูกกาแฟอย่างจริงจัง หวังสืบทอดการทำเกษตรกรต่อจากพ่อแม่ ด้วยการปลูกกาแฟแทรกกลางต้นยางพารา ทุเรียน และผลไม้ชนิดอื่นๆ ในไร่ตัวเอง เพราะมั่นใจว่าราคากาแฟจะไม่ตกต่ำเหมือนยางพารา

ซึ่งภาคเอกชนที่ได้รับการประสานงานจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ให้การสนับสนุนเกษตรกร ภายใต้การก่อตั้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ รุ่นใหม่ Yala Coffee Operation Team หรือ YCOT เผยว่า ขณะนี้เกษตรกรมีความเชื่อมั่น เพราะมีการสนับสนุนด้านต้นพันธุ์ นักวิชาการ พร้อมติดตามดูแลให้ได้ผลผลิตที่ดีมาก โดยมีการรับประกันราคารับซื้อกาแฟของเกษตรกรในกลุ่ม ทำให้หลายคนหันมาปลูกกาแฟกันมากขึ้น

ขณะนี้ทุกหน่วยงานในจังหวัดยะลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของกาแฟ จึงสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ลงมือปลูก เพื่อทดแทนพืชเศรษฐกิจอื่น เช่น ยางพารา หรือ ผลไม้ ชนิดต่างๆ ที่ราคาไม่แน่นอน มั่นใจว่า วิธีนี้จะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น