เช้าข่าว 7 สี

แพทยสภาสั่งตรวจสอบแพทย์ไทย เอี่ยวคดีอุ้มบุญ

พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขอข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. ว่ามีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการ "อุ้มบุญ" ด้วยหรือไม่ เพราะตามหลักการสถานพยาบาล ถือว่ามีความผิดก่อนถึงจะเชื่อมโยงมายังแพทย์ จึงจะส่งข้อมูลมายังแพทยสภา โดยหากพบแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องจริง จะตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม ทั้งนี้ยอมรับว่า คดีลักษณะเช่นนี้การเอาผิดกับแพทย์ได้ยาก เพราะมักจะกล่าวอ้างว่าเป็นความสมยอมของทุกฝ่าย

และก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ฉบับใหม่ พบว่ามีแพทย์กระทำความผิด และเข้าสู่กระบวนการของแพทยสภา ทั้งถูกเพิกถอน และพักใช้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ และในขณะนี้มีแพทย์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของแพทยสภาอีก 5 คน ในจำนวนนี้ 2 คน พิจารณาใกล้เสร็จแล้ว โดยการพิจารณาลงโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ หลังปรับแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ฉบับใหม่ พบคดีเหล่านี้น้อยมาก ซึ่งมองว่ากฎหมายฉบับนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่กรณีนี้อาจต้องพิจารณากันอีกครั้งว่าจะปรับเกณฑ์อะไรหรือไม่ เนื่องจากมีการอุ้มบุญที่ต่างประเทศ