เช้าข่าว 7 สี

สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรกัปปิยภัณฑ์

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จากกรณีเหตุการณ์ที่ห้าง Terminal 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ซึ่ง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใย พร้อมกับประทานผ้าไตรกัปปิยภัณฑ์ รายละ 10,000 บาท และเหรียญพระรูป ให้แก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ โดยก่อนหน้านี้ได้มอบไปให้แล้วจำนวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำผ้าไตรกัปปิยภัณฑ์รายละ 10,000 บาท และเหรียญพระรูป มอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอีก 4 ครอบครัว ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ผู้อำนวยการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแต่ละจังหวัด ไปส่งมอบให้ครอบครัว และทายาทของผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บต่อไป