7HD ร้อนออนไลน์

14 คู่รัก ประเดิมสกายวอล์กเชียงคาน

วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณสกายวอล์กเชียงคาน พระใหญ่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ได้มีคู่รัก 14 คู่ เดินทางไปจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ซึ่งทางอำเภอเชียงคานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน และเป็นสักขีพยานในพิธีจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักทั้ง 14 คู่  โดยคู่รักทั้ง 14 คู่ จะเป็นคู่รัก 14 คู่แรก ที่ได้เดินบนพรมแดงและจดทะเบียนบนสกายวอล์ก พร้อมกับถ่ายภาพเป็นระลึกในวันแห่งความรัก ตรงจุดที่สูงที่สุดของสกลายวอล์กพื้นบนกระจกแก้ว 

ทั้งนี้กิจกรรมการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ อ.เชียงคาน และ จ.เลย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้ว เป็นการสร้างการรับรู้ว่าขณะนี้สกายวอล์กดำเนินการสร้างใกล้แล้วเสร็จ มีความคืบหน้าเพียงใด เป็นการทดสอบความพร้อมของการบริหารจัดการท่องเที่ยวของสกายวอล์ก โดยทางจังหวัดยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมจนกว่าจะได้มีการบริหารจัดการการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในลำดับแรก

สำหรับสกายวอล์กเชียงคานแห่งนี้จะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.เลย โดยทางเดินสกายวอล์กทำด้วยกระจกยื่นออกไปในแม่น้ำโขงความยาวกว่า 90 เมตร กว้าง 2 เมตร มีความสูงจากแม่น้ำโขง 80 เมตร เท่ากับตึก 30 ชั้น ถือเป็นแลนมาร์กแห่งใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมวิวแม่น้ำเหืองไหลไปรวมกับแม่น้ำโขง และชมวิวภูเขาสวย ๆ ของฝั่งไทยและฝั่ง สปป.ลาว  คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563