ข่าวดึก 7HD

เตือนระวังถูกหลอกโอนเงินธุรกิจชุมชนสร้างไทย

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ในฐานะ โฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลการชักชวนให้เข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจชุมชนสร้างไทย และให้โอนเงิน เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้น ธ.ก.ส.ขอแจ้งว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็น ความจริงแต่อย่างใด และขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อ หรือโอนเงินไปให้เด็ดขาด

ทั้งนี้ โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยเป็นนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรูปแบบการดำเนินงาน เริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีศักยภาพนำมาพัฒนาและต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ วิสาหกิจชุมชน, สหกรณ์การเกษตร, กองทุนหมู่บ้าน, สถาบันการเงินชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร Smart Farmer และ SMAEs ที่เป็นหัวขบวน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย รายละเอียดของโครงการต่างๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการเอาผิด ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป