ห้องข่าวภาคเที่ยง

เปิดข้อมูลใหม่ โครงการจัดสรรที่ดินและบ้านพักทหารที่ลพบุรี มีเงินทอน

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดข้อมูลที่อ้างมาจากนายทหารชั้นผู้น้อย ที่เดือดร้อนจากการกู้เงินมาซื้อที่ดินและบ้านในโครงการสวัสดิการบ้านทหารชั้นผู้น้อย แบบเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมา โดยครั้งนี้เป็นที่จังหวัดลพบุรี ที่ให้ทหารทำสัญญากู้และซื้อบ้านแบบเต็มวงเงิน 1,500,000 บาท แต่ปรากฏได้ที่ดินและบ้านเป็นล็อก ล็อกละ 20 ตารางวา ซึ่งระบุในโฉนดแค่ 400,000 บาท มีการคืนเงิน 340,000 บาท ที่เหลือ 760,000 บาท บอกเป็นค่าดำเนินการ โดยผู้ซื้อบ้านขอเงินคืนหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ

พร้อมระบุข้อมูลการปล่อยกู้ที่กำลังพลสามารถกู้เงินได้ถึง 1,500,000 บาท จากกรมสวัสดิการทหารบก ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับระดับเงินเดือน ซึ่ง นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมฯ ท้าเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ออกมาชี้แจงอีกครั้ง หลังยืนยันโครงการนี้ไม่มีเงินทอน

ข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินผ่านกองการออมทรัพย์ของกรมสวัสดิการทหารบก ช่อง 7HD เคยตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีช่องโหว่ที่นำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ และเหตุกราดยิงโคราช ได้หรือไม่ เพราะการปล่อยกู้มากกว่าข้าราชการ หรือพนักงานทั่วไป และยื่นกู้ให้ต้นสังกัดอนุมัติเท่านั้น