7HD ร้อนออนไลน์

แจ้งจับเจ้าสัวพันล้าน ถือครองพื้นที่เกือบ 200 ไร่ ในเขตอุทยานฯเขาแหลม

พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศปป.4 กอ.รมน.นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม นายสมชาย ฉิมแย้ม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) และคณะเจ้าหน้าที่  ออกตรวจปราบปราม การกระทำผิด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย หมู่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 

สืบเนื่องมาจากนายมนตรี  มังกรกนก มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานครและประกอบธุรกิจส่วนตัวทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1 พันล้านบาท กับพวกรวม 6 คน ประกอบด้วย ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก,นางสาวศิริกุล มังกรกนก,นางสาวศิริวรรณ มังกรกนก,นายภูริพงศ์ มังกรกนก และนายไพรัชญ์ ปัญจรันต์มนตรี เป็นตัวการ ได้ให้นายศักดิ์ชัย บัณติอินทร์ และนายวันชัย นวลขำดีแท้  ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทน ไปนำชี้ตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี ของคนอื่นแล้วครอบครองเปลี่ยนชื่อมาเป็นของนายมนตรี   นายมนตรีกับพวกได้แอบนำรายชื่อดังกล่าว เข้าคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี แต่คณะกรรมการฯมีมติไม่รับรอง เพราะที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ ให้ช่วยเหลือราษฎรเดิม ผ่อนปรนให้อยู่อาศัยและทำกินอยู่ในที่เดิมก่อนหรือหลังประกาศเขตสงวนหวงห้ามครั้งแรก และต้องทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุปันด้วย บุคคลภายนอก ที่มีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธ์มา จากราษฎรเดิม ไม่ได้รับประโยชน์ หรือ ไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนปรนในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ดังกล่าว   


จึงทำให้การกระทำการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 เกิดการบุกรุกป่าเพื่อหาที่ดินทำกินเพิ่มเติมจากการขายไป  หรือโอนไป เกิดวงจรการบุกรุกป่าไม่มีสิ้นสุด กระทบกระเทือน ต่อการรักษาป่า และสิ่งแวดล้อม โดยหลักเกณฑ์ด้านการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ หรืออื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 บัญญติไว้ว่า การกระทำใดๆ ที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า หรือสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเฉียบขาด

หลังจากคณะเจ้าหน้าที่ รวบรวมพยานหลักฐานจนครบจึงเข้ามาตรวจยึดแปลงที่ดินดังกล่าวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย หมู่ที่ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขณะทำการตรวจยึดแปลงที่ดิน ไม่พบผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุ  จึงได้ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินดังกล่าว ดังนี้

1.นายมนตรี  มังกรกนก  ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้จำนวน 45ไร่ 31 ตารางวา
2.ดร.นางปัญจรัตน์ มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้47ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
3.นางสาวศิริกุล มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้ 26 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา
4.นางสาวศิริวรรณ มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้46 ไร่ 96 ตารางวา
5.นายไพรัชญ์ ปัญจรันต์มนตรี ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้ 25 ไร่ 2 งาน 75 ตาราวา
6.นายภูมิพงษ์ มังกรกนก 5ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา  รวมทั้งหมด 197ไร่ 1งาน 75 ตาราวา
         
และส่งรายละเอียดทั้งหมดให้พนักงานสอบสอบ สภ.สังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  สืบสวนสอบสวน หาตัวนายมนตรี กับพวกรวม 6คน รวมทั้งนายศักดิ์ชัย บัณติอินทร์ นายวันชัย นวลขำดีแท้ ผู้สนับสนุน  มาดำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (1) ฐานยึดถือ ครอบครอง ในที่ดินในอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี ปรับตั้งแต่ 4 แสนถึง 2 ล้านบาท และคณะเจ้าหน้าที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) กฎหมายอุทยานแห่งชาติ  2562ได้ติดป้ายประกาศ ห้ามมินายมนตรี มังกรกนก กับพวกหรือบุคคลใด กระทำการใดๆในที่ดินแปลงดังกล่าว จนกว่าคดีถึงที่สุด หากฝ่าฝืนประกาศต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ และค่าปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะยุติการกระทำนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง