ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ข้อสรุปการแก้ไขสนามกีฬาเมืองเสนา หลังท้องถิ่นไม่รับมอบ

ความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของโครงสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ เป็นสาเหตุสำคัญที่เทศบาลเมืองเสนายังไม่รับมอบทรัพย์สินนี้ โครงการนี้จัดทำโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เคยตรวจสอบปี 2558 โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล สภาพความเสียหายขณะนั้น พบรอยร้าวที่พื้น กำแพง ยิ่งนานวันรอยร้าวยิ่งขยายจนเห็นรอยแยกชัดเจน

ทางออกของเรื่องนี้ เทศบาลเมืองเสนา ขอให้กรมพลศึกษาประสานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสร้างโรงยิมที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว ว่ามีความมั่นคงแข็งแรง ขณะที่กรมพลศึกษากลับแจ้งผลงานออกแบบเสริมฐานรากอาคาร โดยมีวิศวกรระดับสามัญจากบริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้รับรอง

สนามกีฬาอำเภอเสนา ก่อสร้างปีงบประมาณ 2555 พร้อมกับอีก 21 แห่งใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ แต่กรมพลศึกษามีวิศวกรผู้ควบคุมงานเพียง 4 คน หลังสร้างเสร็จชำรุด หน่วยงานท้องถิ่นไม่กล้าตรวจรับมอบ ด้านผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 1 เสนอทางออกเรื่องนี้

ส่วนลานอเนกประสงค์ 2 สนาม ผู้รับจ้างมาซ่อมแล้วแต่เกิดรอยร้าวอีก น่าสังเกตว่า นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส เคยให้คำแนะนำสมัยเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าการซ่อมแซมเพียงพื้นผิว อาจทำให้เกิดรอยร้าวได้อีก

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7