7HD ร้อนออนไลน์

ธนาธร เตรียม 5 ประเด็นซักฟอก 5 รัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  แถลงข่าวก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-27 ก.พ.นี้ว่า พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับการอภิปรายครั้งนี้ เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถือเป็นกลไกที่หนักที่สุด ในการตรวจสอบรัฐบาลในการทำงานที่ผ่านมา

โดยพรรคฯได้จัดเตรียมการอภิปรายมาตั้งแต่เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและเรียกปฏิบัติการนี้ว่า 'พิน็อคคิโอ' เนื่องจาก มองว่ารัฐบาลมีการทำผิดซ้ำซากและปกปิดตัวเองจากการคอร์รัปชัน เป็นปฏิบัติการหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะกระชากหน้ากากถึงข้อผิดพลาดรัฐบาลในรอบ 6 ปี หลังจากเดือน พฤศจิกายน 2556 ครั้งสุดท้ายที่ได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส.จะลุกขึ้นอภิปรายทั้งหมด 16 คน มีทีมงาน 50 คนที่ร่วมทำงานตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการอภิปรายฯ พรรคอนาคตใหม่ขอเวลาในการอภิปรายจากวิปฝ่ายค้าน 11 ชั่วโมง 16 คน เฉลี่ยคนละ 40 นาที โดยจะมีคนเปิดประเด็น 1 คน และอีก 15 คนจะอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ และเน้นอภิปรายอย่างตรงประเด็นสร้างสรรค์ ไม่เน้นใช้โวหารพาดพิงผู้เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด และไม่กล่าวหาเลื่อนลอย จะมีหลักฐาน ภาพประกอบการอภิปรายในทุกประเด็น

พรรคอนาคตใหม่จะอภิปรายรัฐมนตรี 5 คน ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากทั้งหมด 6 คนที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้

ส่วนประเด็นการอภิปรายหลัก ๆ ของพรรคอนาคตใหม่แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ การบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดของรัฐบาล,การเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้อง,นโยบายที่ทำให้ประเทศเกิดปัญหา,การละเมิดสิทธิมนุษยชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง และคุณสมบัติและจริยธรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.