7HD ร้อนออนไลน์

อย. แจงไม่มีกรดเบนโซอิก ในนมข้นหวาน

กรณีผู้บริโภคร้องเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบคุณภาพนมข้นหวานยี่ห้อหนึ่ง พบ กรดเบนโซอิก (Benzoic acid) หรือวัตถุกันเสียในนมข้นหวานเกรงจะเป็นอันตราย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ได้ประสานขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยาดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตรวมทั้งคุณภาพมาตรฐานของนมข้นหวานดังกล่าวแล้ว ไม่พบว่ามีการใส่กรดเบนโซอิกลงไปในผลิตภัณฑ์ และตามกฎหมายอาหารไม่อนุญาตให้ใช้กรดเบนโซอิกเพื่อเป็นวัตถุกันเสียในนมข้นหวาน

ทั้งนี้ กรณีพบกรดเบนโซอิกในนมข้นหวานมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่สามารถพบกรดเบนโซอิกตามธรรมชาติที่มีอยู่ในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตนมข้นหวาน เช่น นมและผงเวย์ (Whey powder) ซึ่งมีโครงสร้างเดียวกันกับกรดเบนโซอิกที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร และการตรวจนมข้นหวานดังกล่าวพบ กรดเบนโซอิกตามธรรมชาติในปริมาณน้อยกว่า 20 มิลลิกรัมต่อนมข้นหวาน 1 กิโลกรัม ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและร่างกายยังสามารถกำจัดสารดังกล่าวออกได้ทางปัสสาวะตามกลไกธรรมชาติ ไม่สะสมในร่างกาย จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าวิตกกังวล อย. มีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานนมข้นหวานอยู่แล้วอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556