ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถาบันการทหารสาธารณรัฐอินเดีย เมืองเดห์ราดูน และหอดูดาวเทวสถล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการณ์อาริยภัฏ สาธารณรัฐอินเดีย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถาบันการทหารสาธารณรัฐอินเดีย เมืองเดห์ราดูน และหอดูดาวเทวสถล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการณ์อาริยภัฏ เมืองไนนีตาล รัฐอุตตราขัณฑ์ สาธารณรัฐอินเดีย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด