ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพระราชทานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก ด้านการสนับสนุนส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพระราชทานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก ด้านการสนับสนุนส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยของสารเคมีแก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด